Tabele ciśnień, obciążeń i max. prędkości w oponach ciężarowych:

 Gdy już założymy opony niezbędne jest utrzymywanie w nich odpowiedniego ciśnienia. Powietrze wewnątrz opony przenosi większość obciążenia, na które składa się masa pojazdu i przewożonego towaru. Odpowiednie ciśnienie w oponach jest konieczne, by uzyskać optymalne zużycie paliwa oraz zwiększyć żywotność i trwałość ogumienia. Europejska Organizacja Techniczna ds. Opon i Obręczy (ETRTO) zaleca sprawdzanie ciśnienia co dwa tygodnie, na zimnych oponach (2-3 godziny po zatrzymaniu pojazdu). Wysoka temperatura opon może bowiem zmienić wartość ciśnienia, a wszystkie zalecenia co do jego prawidłowej wysokości dotyczą parametrów przy standardowej temperaturze otoczenia. Ciśnienie w oponach musi być nie tylko dostosowane do obciążenia, ale także zgodne z zaleceniami producenta ogumienia.

 Dlaczego dobór ciśnienia jest tak ważny. Zbyt niskie ciśnienie powietrza w oponie powoduje wzrost jej temperatury, skutkuje to wyższym zużyciem paliwa i może prowadzić do przedwczesnego zużycia ogumienia. Ponadto zmienia się kształt powierzchni styku opony z nawierzchnią, co powoduje przyspieszone zużycie nadmiernie uginających się barków opony. Jest to szczególnie istotne w przypadku ogumienia podwójnego, czyli opon pracujących w parach. Przyjmuje się, że ciśnienie mniejsze o 30 % w stosunku do zalecanego może spowodować skrócenie żywotności opony nawet o jedną trzecią. Z kolei zbyt wysokie ciśnienie w oponie przyspiesza jej punktowe zużycie i powoduje znaczne obniżenie komfortu jazdy. Opona zużywa się wówczas nierównomiernie. Zmniejsza się powierzchnia styku opony z podłożem, pogorszeniu ulega trakcja.

Źródło: transportpolski.pl


Tabela ciśnień i obciążeń dla ciężarówek traktorów i autobusów o rozmiarze felgi 17,5" (kliknij tabele żeby powiększyć):


Tabela ciśnień i obciążeń dla ciężarówek traktorów i autobusów o rozmiarze felgi 19,5" (kliknij tabele żeby powiększyć):


Tabela ciśnień i obciążeń dla ciężarówek traktorów i autobusów o rozmiarze felgi 22,5" 24,5" (kliknij tabele żeby powiększyć):


Tabela ciśnień i obciążeń dla ciężarówek traktorów i autobusów o rozmiarze felgi 20" 24,5" (kliknij tabele żeby powiększyć):


Tabela ciśnień i obciążeń dla opon naczepowych o rozmiarze felgi 15" (kliknij tabele żeby powiększyć):


Tabela ciśnień i obciążeń dla opon naczepowych o rozmiarze felgi 17,5" (kliknij tabele żeby powiększyć):


Tabela ciśnień i obciążeń dla opon naczepowych o rozmiarze felgi 19,5" (kliknij tabele żeby powiększyć):


Tabela ciśnień i obciążeń dla opon naczepowych o rozmiarze felgi 22,5" (kliknij tabele żeby powiększyć):


Tabele max. prędkości, przelicznik ciśnienia na różne jednostki oraz tabela nośności (obciążeń) opon ciężarowych, rolniczych oraz autobusowych (kliknij tabele żeby powiększyć):